Rys historyczny

Historia parafii pw. Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w Trzebieszowie

Ogólny rys historyczny parafii.

Parafia Trzebieszów powstała na początku XV wieku . Założył ją król Władysław Jagiełło, bo Trzebieszów należał do dóbr królewskich. Datę założenia parafii określa dokument fundacyjny wystawiony w Sandomierzu dn. 14 marca 1430 r., w którym król uposażył kościół w Trzebieszowie i pierwszego plebana ks. Jana. Dokument fundacyjny zachował się tylko w odpisach, z których jeden znajduje się w Archiwum Państwowym w Siedlcach . Dokument erekcyjny nie zachował się, a w źródłach archiwalnych nie występuje żaden ślad. Parafia Trzebieszów została utworzona z parafii łukowskiej, która w tamtym czasie należała do diecezji krakowskiej. Pierwszy kościół był drewniany i został prawdopodobnie fundowany przez króla Władysława Jagiełłę. Tytuł kościoła -Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników.

Drugi kościół parafialny, również drewniany zbudowany w latach 1721-1729 fundował biskup krakowski Konstanty Felicjan Szaniawski. Kościół ten spłonął od uderzenia pioruna w 1855r.

Trzecim kościołem była kaplica drewniana , fundowana przez ówczesnego proboszcza parafii ks. Józefa Twarowskiego, która pełniła funkcję świątyni do czasu wybudowania obecnego kościoła.

Obecny kościół murowany został zbudowany w latach: 1861-1863

Historia obecnego kościoła w Trzebieszowie.

W 2013r. przypadła sto pięćdziesiąta rocznica budowy kościoła w Trzebieszowie. Obecny kościół jest już trzecim obiektem sakralnym w parafii. Pierwsze świątynie były drewniane i uległy zniszczeniu. Druga świątynię zniszczył pożar od uderzenia pioruna dn. 5 sierpnia 1855r. Wtedy postawiono małą drewnianą kaplicę dla obsługi duszpasterskiej wiernych. Gdy proboszczem w Trzebieszowie w 1856r. został ksiądz Alojzy Radzikowski zaczęto przygotowania do budowy nowego kościoła. Gromadzono materiały budowlane: kamień, wapno, piasek, a nawet założono własną cegielnię do produkcji cegły palonej. Równocześnie podjęto starania u Komisji Rządowych w Warszawie o uzyskanie pozwolenia na budowę. Wiosną 1859 r. Budowniczy Gracjan Wierzbicki wykonał projekt nowego kościoła i opracował kosztorys, w którym przedstawił wydatki na zakup materiałów i wynagrodzenie dla pracowników. Koszt całej budowy wynosił 17927 rubli srebrnych i 55 kopiejek. Dnia 13 marca 1862r Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie zatwierdziła plan i kosztorys kościoła w Trzebieszowie.

Jeszcze przed oficjalnym pozwoleniem na budowę rozpoczęto przy kościele prace budowlane. Jesienią 1861 r. założono fundamenty z kamienia polnego, a w maju następnego roku zaczęto murować ściany z cegły palonej na zaprawę wapienną, wznoszenie ścian trwało do października 1862r. Od maja 1863r. kontynuowano budowę: dokończono ściany i wieżę, wykonano sklepienia, założono dach i pokryto kościół blachą żelazną, zamontowano okna i drzwi, z końcem roku ukończono budynek w stanie surowym. Dnia 8 grudnia 1863r. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej,  ks. Proboszcz Alojzy Radzikowski za zgodą ks. Bpa Beniamina Szymańskiego poświecił nowy kościół.

Przy budowie kościoła pracowało wielu wykonawców, roboty murarskie wykonała ekipa Niemców, którą kierował majster Józef Kier, dach na kościele zrobił cieśla Aleksander Skorupka, pokrycie dachu blachą powierzono Aronowi Lejb-Honig, Żydowi z Międzyrzeca, okna i drzwi wykonał stolarz Januari Buchwali z Janowa Podlaskiego, podłogi w kościele oraz schody na chór i loże ułożył cieśla Jan Bednarczyk, Przez dwa lata trwały prace wykończeniowe polegające na przygotowaniu sakralnego wystroju wnętrza świątyni. Zbudowano wtedy w kościele nowe ołtarze, ambonę, chrzcielnicę, ławki i konfesjonały, następnie pomalowano farbą olejną i lakierem, ołtarze zaś pokryto złotem. Ściany wymalowano farbą klejową, zakupiono też obrazy i figury świętych, oraz niektóre szaty i paramenty liturgiczne. Wszystko w kościele było nowe z wyjątkiem starych organów, które wymagały całkowitego odbudowania. Ołtarze i sprzęty kościelne wykonał stolarz Januari Buchwali z Janowa Podlaskiego, zaś malowanie i pozłocenie ołtarzy było dziełem malarza Orzechackiego. Ostatnie prace przy kościele zakończono w listopadzie 1866r.

Nowy kościół został zbudowany dzięki ofiarności i pracowitości parafian trzebieszowskich i proboszcza, który na ten cel przeznaczył własne fundusze. Pierwszy remont świątyni przeprowadzono w 1897r. trzydzieści lat po zakończeniu jej budowy staraniem księdza Proboszcza Feliksa Halabersztata. Wymieniono wtedy dach na kościele, wieżę pokryto blachą cynkową, odnowiono ołtarze i sprzęty kościelne, zbudowano nowe organy. Odnowiony kościół został konsekrowany dnia 22 czerwca 1901 r. w Święto Patronów parafii – Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników przez Ks. Bpa Franciszka Jaczewskiego z Lublina. Do dnia dzisiejszego świątynia ta pełni funkcję Domu Bożego i jest chlubą i radością parafian trzebieszowskich.