Chrzest Święty

chrzest

Sakramentu Chrztu Świętego udzielamy:

– w Wigilię Paschalną o godz. 20,00,

– w czwartą niedzielę każdego miesiąca,na Mszy św.o godz. 11,30,

–  w Boże Narodzenie i Wielkanoc.

Spisywanie aktów chrztu w kancelarii parafialnej w dzień poprzedzający wybrany termin chrztu. Akty chrztów spisuje P. Organista.

 

…………………………………………

Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych

– w trzecią niedzielę każdego miesiąca( z wyjątkiem wakacji) o godz. 16,00 w sali katechetycznej.

Aby dziecko otrzymało chrzest konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu chrztu w kancelarii parafialnej ( przynajmniej dwa tygodnie przed chrztem) oraz dostarczenie następujących dokumentów:
– akt urodzenia dziecka (odpis),
– dane o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska, wiek, miejsce zamieszkania),
– zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych.

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.

Do chrztu św. należy zaopatrzyć się w tzw. białą szatę oraz świecę chrzcielną.

Prosimy o punktualne przybycie na Mszę świętą chrzcielną.

Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji, do czego zachęcamy rodziców, chrzestnych i ich rodziny.


 

WAŻNE

Chrzest zgłaszają rodzice dziecka w kancelarii parafialnej, przed katechezą przygotowującą.
W sobotę poprzedzającą chrzest jest okazja do spowiedzi na Mszy Św. o godz. 18.00. (czas zimowy 17.00)
Chrzestni spoza parafii przedstawiają odpowiednie zaświadczenia od swojego księdza proboszcza.

Chrzestnymi mogą być katolicy tzn.:

  • należący do Kościoła Katolickiego i uznający prawdy głoszone przez Kościół.
  • przyjmujący sakramenty święte i uczęszczający na Mszę Św.
  • małżonkowie mający sakrament małżeństwa
  • rodzice wychowujący dzieci po katolicku
  • członkowie rodzin spotykających się z księdzem w czasie wizyty duszpasterskiej
  • biorący czynny udział w życiu wspólnoty parafialnej
  • młodzież uczęszczająca na katechizację, a studenci na konwersatoria akademickie
  • dojrzali katolicy, mający ukończone 16 lat i przyjęty sakrament Bierzmowania
  • te osoby które brały udział w katechezie przygotowującej do sakramentu chrztu.

Le Tadalafil est de loin la meilleure variante que vous pouvez acheter et c’est pourquoi Levitra augmente la durée des rapports sexuels sans affecter les sensibilités des hommes. Néanmoins, une stimulation est toujours nécessaire, les interactions entre les différents médicaments et vous pouvez acheter ici sans ordonnance à des doses de 25.


Chrzest św. jest sakramentem, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów sakramentalnych człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych oraz staje się dzieckiem Bożym i otrzymuje życie wieczne.
Ustanowił go Chrystus i „powierzył wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy polecił Apostołom: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).
Poprzez chrzest święty ludzie wchodzą do wspólnoty Kościoła, uczestniczą w powszechnym kapłaństwie, stają się uczestnikami Bożej natury, a wszczepieni w Chrystusa, w jego misterium śmierci i zmartwychwstania przechodzą ze śmierci grzechu do życia w łasce.
„Kościół, otrzymawszy polecenie Chrystusowe głoszenia Ewangelii i udzielania chrztu, już od pierwszych wieków chrzcił nie tylko dorosłych, lecz także niemowlęta. Zawsze bowiem uważał, że według słów Pańskich: ‘Jeśli się ktoś nie odrodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do królestwa Bożego’ (J 3, 5), dzieciom nie należy odmawiać chrztu, ponieważ chrzci się je w wierze tego właśnie Kościoła, wyznawanej publicznie przez rodziców, przez chrzestnych i przez innych uczestników.
Dla dopełnienia całej prawdy sakramentu trzeba, aby dzieci były potem wychowywane w tej wierze, w której zostały ochrzczone”
Chrzest jest początkiem nowego życia – życia we wspólnocie z Jezusem i z wszystkimi, którzy w Niego wierzą. Na znak zapoczątkowania czegoś nowego otrzymujący chrzest zostaje nazwany po imieniu. Przeważnie jest to imię świętego, który ma być nam w życiu wzorem i patronem.
Przyjęcie chrztu pociąga za sobą konsekwencje. Człowiek ochrzczony winien żyć inaczej niż nie ochrzczony, bowiem dla niego miarą życia stał się Chrystus. Chrzest nie może być tylko wydarzeniem z przeszłości. Sakrament ten stawia przed nami zadania nieustannego upodabniania się do Chrystusa. Dla chrześcijanina oznacza to przyjęcie tego, co Jezus nakazuje: uznanie potrzeb bliźnich za swoje, stawanie po stronie cierpiących i słabych, szukanie woli Bożej w każdym zdarzeniu i jednoczenie się przez miłość z Bogiem.