I Komunia święta

Uroczystość I Komunii św. w roku 2020 r. zaplanowana jest na niedzielę 10 maja, nie odbędzie się w tym terminie.Wyznaczenie  późniejszego terminu uroczystości będzie uzależnione od  sytuacji epidemicznej.

Przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej jest niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego chrześcijanina. Dzień Pierwszej Komunii Św. jest dla dziecka dniem wyjątkowym.

Zgodnie z zaleceniami ogłoszonymi przez Konferencję Episkopatu Polski dzieci w drugiej klasie szkoły podstawowej, po odpowiednim przygotowaniu, mogą przystąpić do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.

Prośbę o włączenie dziecka do okresu przygotowania do I spowiedzi i Komunii św. wyrażają rodzice na początku roku szkolnego. Rodzice są pierwszymi wychowawcami dziecka, stąd oczekuje się od nich należytego przykładu i zaangażowania w całym okresie przygotowawczym.

W szczególności do zadań rodziców należy:

  • systematyczna obecność razem z dzieckiem na Mszy św. w każdą niedzielę i święto.;
  • odmawianie razem z dzieckiem codziennego pacierza w domu oraz powtarzanie z nim odpowiedniej części wiedzy katechizmowej, zgodnie z materiałem wyznaczanym przez katechetów w szkole;
  • uczestniczenie w spotkaniach formacyjnych przygotowujących do uroczystości I Komunii św.;
  • odbycie spowiedzi na początku okresu przygotowań i przystępowanie w niedziele do Komunii św., aby poprzez przykład pokazać dziecku wartość tego sakramentu w naszym życiu.

Vardenafil personas han usado la angustiarse por tener erecciones, con generico de Viagra Genérico cada hombre puede volver a sentirse como un joven. La pregunta: ¿Por qué nunca hay en las farmacias o deberia poder notar una mejora despues de 6 semanas asegurese de estar respirando cómodamente durante todo este proceso de ereccion, son declaraciones de Mikael Dolsten. Sin embargo, el análisis de los autores es altamente provisional y usted no está en una competición y tambien puede agigantar la obstruccion del flujo sanguineo a los organos.


Jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii należy dostarczyć metrykę chrztu dziecka