Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej

Apostolat Matki Boskiej Pielgrzymującej

 Opiekun Apostolatu:

                     proboszcz– Ks. Józef Sobotka

Koordynator: 

                      SYLWIA KRYŃSKA

         Od 18 marca 2017r. Matka Boża Trzykroć Przedziwna w obrazie słynącym cudami rozpoczęła swe pielgrzymowanie w Parafii Trzebieszów, odwiedzając te rodziny, które już Ją zaprosiły i chętnie odwiedzi wszystkich, którzy zapragną Jej goszczenia.

         Przez rok istnienia Apostolatu Matki Boskiej Pielgrzymującej w Parafii zawiązało się 5 kręgów maryjnych (około 70 rodzin/osób).

Rozesłanie pierwszych  kręgów miało miejsce 18 marca 2017r. Wówczas na uroczystej Mszy Św. Zawiązały się 3 kręgi i Matka Boska zaczęła gościć w naszych domach.

          22 października w naszej Parafii gościliśmy Auksyliar Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej z siostrą Katarzyną Antolak z Instytutu Sióstr Maryi z Otwocka.

Słowa siostry Katarzyny wypowiedziane w dniu 24 października 2017r. w naszym Kościele w Trzebieszowie

„Maryja jest Matką Kościoła. Ponieważ my poprzez chrzest św. staliśmy się członkami Kościoła, dziećmi Kościoła, to Maryja jest także naszą Matką.  A Matka – jak mówi Jan Paweł II – nie tylko oczekuje na swoje dzieci we własnym domu, ale idzie za nimi wszędzie, gdzie one zakładają swoje domy. Wszędzie tam, gdzie żyją, gdzie pracują, gdzie tworzą rodziny, gdzie bywają przykute do łoża boleści, a nawet tam, gdzie zapominają o Bogu, gdzie sumienia mają obciążone grzechem”.

Słowa te bardzo trafnie charakteryzują apostolat, który rozwinął się w Ruchu Szensztackim, a który nazywa się Apostolatem Matki Bożej Pielgrzymującej. Szensztat to miejsce powstania Ruchu Szensztackiego, a nazwa – Schoenstatt – znaczy piękne miejsce. Wszędzie tam, gdzie jest Bóg, jest piękne miejsce. W Szensztacie i w sanktuariach szensztackich Maryja czczona jest jako Matka Trzykroć Przedziwna.

Imię Przedziwna znajdujemy w Litanii Loretańskiej.

A Trzykroć Przedziwna oznacza stosunek Maryi do Trójcy Świętej. Wobec Boga Ojca Maryja jest Córką, wobec Jezusa – Matką, wobec Ducha Świętego – Oblubienicą.

W jakim celu nawiedza nas Maryja w swoim obrazie?

      W Ewangelii znajduje się scena nawiedzenia przez Maryję domu Zachariasza i Elżbiety: Ona przynosi największy Skarb – Jezusa. Serce Elżbiety napełnia się radością, Zachariasz odzyskuje mowę. Możemy powiedzieć: Maryja wniosła w ten dom Boże błogosławieństwo. Matka Boża Pielgrzymująca odwiedzając nas każdego miesiąca w swoim obrazie przypomina: jesteś ważny dla Pana Boga, Bóg Ojciec spogląda na Ciebie z miłością jak Ojciec na swoje dziecko, Bóg potrzebuje Ciebie takiego jakim jesteś. Maryja budzi w nas świadomość Bożej obecności. Bóg jako dobry i kochający Ojciec jest stale przy mnie i spogląda na mnie z wielka miłością: gdy idę do pracy, gdy pracuję, gdy odpoczywam, gdy jestem ze swoją rodziną, mężem, żoną, dziećmi, gdy rozmawiam z przyjaciółmi, kolegami, gdy spożywam posiłek, gdy sprzątam, piorę, pracuję w ogródku, robię zakupy – jednym słowem w każdej sekundzie mojego życia. Ona uczy serdecznego, dziecięcego kontaktu z Bogiem Ojcem.

Co czynią ludzie, którzy przyjmują obraz Matki Bożej Pielgrzymującej?

       Stawiają obraz na godnym miejscu w swoim domu. Niektórzy stawiają świeże kwiaty obok obrazu, zapalają świece. Wieczorem wspólnie cała rodzina się modli, a gdy rano wszyscy wychodzą do pracy, polecają Maryi rozpoczynający się dzień i wszystko, co on ze sobą niesie. Niektórzy, gdy przebywają dłużej np. w kuchni, bo przygotowują posiłek dla rodziny zapraszają Maryję do kuchni. Gdy tato czy mama pomaga odrobić dziecku lekcje stawiają obraz Matki Bożej obok siebie na stoliku.

Czego oczekuje od nas Matka Boża Pielgrzymująca?

     – współpracy-

Tak jak w Ewangelii o weselu w Kanie Galilejskiej. Zabrakło wina i Maryja powiedziała do sług: uczyńcie wszystko, co wam powie mój Syn. A Jezus polecił sługom: napełnijcie stągwie wodą. Gdyby słudzy nie napełnili stągwi wodą, Jezus nie uczyniłby pewnie cudu. On oczekiwał, że słudzy uczynią 1%, a resztę, czyli 99 % uczyni On sam. Bóg potrzebuje nas, naszej współpracy, naszego wysiłku, tego 1 %. Maryja pragnie w nas i poprzez nas nieść Jezusa współczesnemu światu. Ona potrzebuje naszego TAK, naszych serc i rąk. Ona pragnie się nami posługiwać, działać przez nas, prowadzić ludzi do Jezusa.

Zapraszamy do współpracy w Apostolacie Matki Bożej Pielgrzymującej. Ona czeka na naszą współpracę, na nasze oddanie się jej do dyspozycji, na nasz 1 %. Resztę uczyni sam Bóg.

        Każdy 18 dzień miesiąca- to Dzień Przymierza z Maryją. Tego właśnie dnia spotykamy się wszyscy w naszym Kościele na Mszy Świętej. Przynosimy wszystkie Kapliczki. Przy Kapliczkach stoi Dzban- „Kapitał Łask.”

Przy „Kapitale Łask” nie chodzi o wkład pieniężny. Chodzi o łaski. Łaska jest wielkim skarbem. który otrzymujemy od Boga—- łaska Jego bliskości, Jego pomocy, łaska daru, że przez chrzest św. jesteśmy głęboko zjednoczeni z Chrystusem. On dał nam Maryję za naszą Matkę. Chrystus poprzez swoje wcielenie, cierpienie i śmierć na krzyżu podarował nam i dał do dyspozycji wielki kapitał miłości.Czy dobrze go wykorzystamy?

W tym znaczeniu Kapitał Łask, który ofiarujemy Matce Bożej, nabiera szczególnego znaczenia, gdyż staramy się w bożym świetle patrzeć na nasze życie- na wszystko co w nim piękne i bolesne.

Nasze wkłady do „kapitału łask” są jak woda, którą słudzy w Kanie napełnili stągwie. To dowody naszej miłości. Możesz nimi napełnić stągwie, ofiarując Matce Bożej wszystko: pracę, pomoc okazaną drugiemu człowiekowi, modlitwę, radości i cierpienia, wysiłki w dążeniu do tego by być lepszym, zaangażowanie w życie rodziny, parafii szkoły itd., możesz Jej zawierzyć w modlitwie Twoje życie, co leży Ci na sercu.  Maryja poprosi wtedy Jezusa i Twój mały dar zamieni się w skarb gromadzony w niebie.

Wszystkich – pragnących zaprosić do swych domów, a przede wszystkim do swych serc, Matkę Bożą Trzykroć Przedziwną, zapraszamy do tworzenia kolejnych kręgów.

By tak mogło się stać, prośmy Maryję słowami modlitwy:

Myśl Ty we mnie Matko, wtenczas myśleć będę jasno i przejrzyście.

Mów Ty przeze mnie Matko, wtenczas słowa moje będą łagodne i prawe

Działaj przeze mnie Matko, a czyny moje będą sprawiedliwe; uświęcona ma praca, uświęcony i mój spoczynek.

Przeniknij całą moją istotę, wypełnij mnie zupełnie sobą, by można we mnie widzieć Twoją postawę i Twe królewskie usposobienie.  Amen

Aktualny Wykaz Kręgów Maryjnych w Parafii Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w Trzebieszowie:

Kapliczka  1374   ——— Opiekun:  Anna Śledź   ( Trzebieszów Drugi 40)

Kapliczka  1360   ——— Opiekun:Stanisława Szydłowska( Trzebieszów Kolonia )

Kapliczka  1375   ——— Opiekun: Małgorzata Wierzejska( Wierzejki    )

Kapliczka   1568  ——— Opiekun: Bożena Rzążewska ( Leszczanka    )

Kapliczka  1477   ——— Opiekun: Barbara Parafian ( Trzebieszów 21 A )